Kamis, 06 Juni 2013

SIMPATI PADA ORANG LAINSIMPATI PADA ORANG LAIN

            Sebentar lagi bulan Ramadhan, banyak hikmah yang terdapat di bulan itu, dan banyak sekali ganjaran-ganjaran yang baik yang akan di balas oleh Allah jika seseorang muslim itu menjalankan puasanya di bulan Ramadhan dengan ikhlas. Bulan Ramadhan juga mengajarkan kita tentang bagaiman persaan kita terhadap orang miskin dan orang-orang yang kelaparan. Sejumlah hadis menjelaskan falsafah atau hikmah berpuasa sebagai sebuah berkah dari yang maha kuasa agar manusia sadar perihal penderitaan-penderitaan yang di alami fakir miskin. Orang yang berpuasa di bulan itu memperoleh keutamaan-keutamaaan berupa sikap empati terhadap orang lain, ikut merasakan saat orang lain merasakan kelaparan dan kesusahan , sebagaiman dirinya juga merasakan kepedihannya lewat berpuasa. Tentunya mudah bagi orang yang mempunyai persediaan yang melimppah sehingga mampu memenuhi segala sesuatu yang di butuhkan, untuk mengabaikan dan meremehkan derita orang-orag yang kurang beruntung. Perihnya kelaparan yang di rasakan orang-orang yang berpuasa merupakan peringatan.
            Imam ja’far shadiq mengatakan” Allah SWT mewajibkan berpuasa untuk menciptakan keadilan di antara si kaya dan si miskin. Seorang yang kaya tidak merasakan pedihnya kelaparan untuk mengasihi si miskin karena mampu memperoleh apapun yang di inginkannya. (Dengan memerintahkan puasa) Alah SWT ingin menempatkan makhluk-Nya di atas pijakan  yang sama dengan si kaya untuk membuatnya (sikaya) ikut merasakan pedihnya rasa lapar, sehingga sudi mengasihi dan menyayangi orang yang susah dan kelaparan. Dan kita sebagai orang muslim juga di wajibkan untk membantu sesam kita apalagi orang-orang yang kurang mampu, dan itulah hikma yang terdapat di bulan Ramadhan.
            Dan di antara orang-orang yang beruntung kehidupannya yakni yang mempunyai banyak harta dan kemewahan pantasnya bersyukur kepada Allah karena adanya kehendakNya sehingga kita di golongkan ke bagian orang-orang yang mempunyai banyak bekal untuk melangsungkan kehidupannya.HIKMAH BULAN PUASA

            Setiap tahun bulan ramadhan datang dan pergi. Ramadhan adalah bulan puasa dan do’a bagi kaum muslimin, bulan puasa juga menhgajarkan kita untuk selalu bersabar atas segala hal yang mencoba untuk membatalkan puasa kita, Karena di bulan ini banyak terdapat godaan-godaan syaitan yang mencoba untuk menjerumuskan kita.  Namun jika kita mampu untuk menahan semua yang ada maka kita akan mendapat balasannya sebagaiman yang telah di janjikan Allah SWT.
Adapun hikmah-hikmah yang terdapat di bulan ini berupa adanya usaha dan kemauan untuk mencapai kedekatkan diri kepada Allah, serta mencari keridhoan dan keampunanNya dan hal ini juga dapat meningkatkan ketaqwaan kita. Selain itu kita juga di uji apakah kitaampuu untuk menahan semua dahag kita saat kita berpuasa, dan dengan inilah kita tau sampaimana kadar keimanan kita. Bulan ini juga menanamkan sifat sabar, tabah, berani dan banyak hal lain yang kita dapat saat kita menjalankan puasa diantaranya seperti yang sudah di cantumkan di atas kesabaran ini timbul melalui kekuatan kita saat dahaga dan nafsu kita menerjang untuk melakukan hal-hal yang dapat membatalkan puasa, dan inilah yang ssangat sulit untuk kita tanamkan dalam diri kita, namun kita harus sabar yakni menhan segala sesuatunya dengan sekuat mungkin.
KEKELUARGAAN

            Apakah kita pernah merasakan bahwa di bulan ramadhan yang kita pernah kita lalui timbul sebuah bentuk kekeluargaan yang amat indah, coba kita analisis jika kita akan menjalani bulan ini, wahhhhh sangat banyak sekali keindahan yang terdapat di dalamnya, siapapun dan di manapun semua sama dan saling berbagi rezeki dan kebahagiaan tiidak ada yang berbeda semua sama, saling hormat menghormati, dan saling mengingatkan, contohnya saat hendak berbuka puasa kita lihat saja banyak para tetangga-tetangga yang membagi-bagikan rezekinya kepada orang lain seperti makanan berbuka sehingga waktu berbukapun beranekaragam bentuk makanan yang di sajikan kepada kita itulah yang nikmatnya di bulan ini. Yang dia adalah bulan Ramadhan.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar